Get Adobe Flash player

Belangrike Kennisgewing

Indien jy ʼn Hugenoot wil koop moet jy weet waarna om op te let.

Die Afrika Hugenots is ʼn rebelle wegbreek groep wat op ʼn omstrede wyse in Namibië hul registrasies doen wat nog onder bespiegeling is deur die twee lande se Departement van Landbou.

In Suid-Afrika is hul nie as stoet erken nie en kan nie by Stamboek opgeneem word nie.  Volgens ons wet op diere beskerming mag daar nie twee organisasies wees met die selfde ras wat verkillende standaarde en ras egtheid het nie.  Indien ʼn bul gekoop word onder die beskerm van die Hugenoot SA Genootskap is daar ʼn gedragskode in plek wat die koper waarborg dat die dier raseg is met die korrekte status volgens sy stambome of afkomstig van ʼn vorige stoet en dat sy teling en prestasie gedoen word volgens die aanvaarbare wyse van stoetteling in Suid-Afrika.

Kennis moet ook geneem word dat basterkrag nie oorerflik is nie.  Kyk na sy stambome tensy dit van ʼn vorige stoet afkomstig is.

Na 4 generasies is ʼn dier maar 93% suiwer en daarna nog 4 generasies is hy eers 99% suiwer.

N baster bul kan baie mooi vertoon a.g.v. basterkrag maar sy nageslag sal nie daardie eieskappe hê nie.

Indien diere onder die beskerming van Hugenoot SA verkoop word, word daar vereis dat die katalogus deur stamboek uitgereik word.

Daar moet veral opgelet word dat die GDT se indekse van speen, 18 maande of fase C of D bo 90 is om ʼn goeie stoet dier te wees.

Die Fase C bul se voeromset (VOV) is baie belangrik om na te kyk want dit gaan bepaal hoe die dier op die veld gaan oorleef.  Ons streef vir ʼn VOV  so na aan 5 as moontlik.

Bulle wat onder die beskerming van Hugenoot SA genootskap verkoop word moet ʼn skedewas sertifikaat vanaf ʼn veearts hê en vrugbaarheid sertifikaat wat nie ouer as 30 dae is nie.

Belê in ʼn goeie duursame diere wat ʼn aanwins sal wees in jou kudde.

Breeder page application

Apply for your own page in the breeder section of our website:

You pay R550 a year for your own page on our website, with 4 photos and your logo,
a description of what your stud is all about, with your contact details, included
also an email address, under our domain, i.e. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .


Doen aansoek vir jou eie blad onder ons telers seksie van ons webwerf:

Betaal net R550 'n jaar vir u eie blad op ons webwerf, met 4 fotos en logo,
'n beskrywing oor u stoet, met u kontak besonderdhede, ook ingesluit is 'n epos
adres, onder ons domain, bv. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

Ontstaan van die ras

Onstaan van ons ras

Oor Hugenoot SA

1.   ONTSTAAN: Hierdie uiters funksioneel doeltreffende ras is geteel uit die Afrikaner en Charolais met ‘n verhouding van 40% tot 60% respektiewelik. Tydens seleksie en teelprogramme is gepoog om die uitstaande voortreflike eienskappe van albei rasse te kombineer. Dit word steeds gehandhaaf en is die doelwit vir die toekoms.

2.  VROEË GESKIEDENIS: Die ras is sedert 1961 deur mnre. Dennis Solomon en wyle Daan Laubscher in die tropiese laeveld van die Limpopo provinsie naby Phalaborwa ontwikkel. In 1980 word die ras vernoem na die Franse Hugenote wie gedurende 1688 na Suid Afrika emigreer het en die voorsate van ‘n groot deel van die Afrikanervolk is.

3.  STIGTING: In 1995 word dit as ontwikkelende ras by S.A. Stamboek geregistreer. Op 22 April 1996 word ‘n Hugenoot Beestelersklub te Rivulet naby Nelspruit gestig.  Gedurende November 1998 word Hugenoot S.A. Beestelersgenootskap met ‘n ledetal van sewe lede gestig. Tans is daar 19 telers en heelwat belangstelling vanaf voornemende telers.

4.  VERSPREIDING: Telers is oor ‘n groot deel van die ekologiese spektrum van die RSA. versprei. Vanaf die Vrystaat deur die koue Hoëveld en die steil berge van die Waterberg tot in die warm dele van die Bos- en Laeveld. Allle telers praat met lof oor die aanpasbaarheid van die ras in hul onderskeie streke.  So vind jy  Hugenote wat op ‘n snikhete dag  in die warm Bosveld in die son lê en herkou.

5.  VOORTREFLIKHEDE: Die voortreflikste eienskappe van albei oorspronklike rasse is in hierdie ras vasgelê. Die Afrikaner se gehardheid, goeie stapvermoë, kort gladde haar, hittepigment, natuurlike bosluisbestandheid, hoë kwaliteit rooivleis, maklilke kalfvermoë, goeie moedereienskappe, langlewendheid in kombinasie met die Charolais se groter konformasie, stewige konstitusie, goeie bespiering, vinnige groei deur alle fases, goeie voeromsetverhouding, hoë vrugbaarheid, hoë libido by bulle en kalm temperament, se resultaat is die mees ideale vleisras in die RSA. onder ekstensiewe- sowel is intensiewe omgewingsfaktore.

Daarby is die Hugenoot se vleis verbruikersvriendelik omdat dit sag is en nie oormaat vet pak nie. Ouer diere word met gemak op die veld vet sonder enige graanbyvoeding en skakel dus in met toekomstige marktendense. Voerkalwers het al vir periodes van tot 180 dae ekonomies in ‘n voerkraal gegroei en nie hoër as A-3 gradeer nie.

Hugenootbulle is baie populêr onder kommersiële speenkalfprodusente, aangesien dit uitstekend kruis met baie rasse. Voerkrale betaal ‘n premieprys op hierdie kalwers vanweë hul voortreflike voerkraaleienskappe.

6.  VERBETERING: Formele prestasietoetsing van die ras is nog in sy kinderskoene. Slegs ‘n klein persentasie telers vanaf hoofsaaklik suurveld en wat slegs ‘n gewone sout- fosfaatlek gee, neem deel. Vanaf 2006  is alle telers verplig word om Prestasietoetsing te doen. Volgens syfers is goeie vordering gemaak met bv. speengewigte en TKP’S. Verskeie Fase D-1 toetse is reeds met sukses voltooi. Geskiedenis is gemaak deurdat die eerste vier kalwers gedurende 2003 te Irene Bultoetssentrum van die LNR. ingeskryf is vir ‘n Fase C toets.  Die volgende resultate op ‘n 84 dae toets is in die onderstaande tabel behaal:

Id Bull

End massa

Toename

GDT

VOV

GDO

BLN020049

386

136

1618

5.62

1055

BLN020051

390

140

1662

5.17

1070

BLN020056

399

156

1861

4.97

1064

BLN020061

402

156

1860

5.29

1097

Gemiddeldes

394.3

147

1750

5.26

1072

Bg. voeromsetverhouding is beter as die van alle rasse soos uiteengesit in die 2002 Nuusbrief van die Nasionale Vleisbeesverbeteringskema. (Sien onderstaande histogram.)

‘n Groep van 6 kalwers is gedurende 2004 uit dieselfde kudde weer ingeskryf. Hulle resultate was soos volg:

     ID Bul

End massa

Toename

    GDT.

     VOV

    GDO

BLN 030061

405

154

1889

5.97

1033

BLN 030080

427

165

1998

5.44

1093

BLN 030063

412

159

1900

5.38

1058

BLN 030081

413

169

2052

5.28

1066

BLN 030064

445

161

1938

5.71

1159

BLN 040002

428

183

2214

4.53

1156

Gemiddeldes

421.6

165.16

1999

5.39

1094

Tydens ‘n groeitoets deur Ermelo Hoërskool te Nooitgedacht Proefplaas gedurende 19-05 tot 15-09-2003 is die volgende interessante syfers behaal. ‘n Groep van 157 suiwer en kruiskalwers van verskeie rasse is ingeskryf.  ‘n Groepie van 6 Hugenootkruiskalwers, waarvan die aanvangsmassa 3% laer was as die groepgemiddeld, het besonder goed presteer. Hul GDT was 1570 gram teenoor die groepgemmiddeld van 1154 gram. Slegs een groep het hul naelskraap met GDT geklop. Hierdie wengroep se aanvangsmassa was 17,4% hoër as die groepgemiddeld en hul voerinname teoreties dus hoër. Indien voeromsetverhouding ook gemeet kon word, sou die Hugennotgroep beslis die ekonomiese wenners gewees het.

Volgens bg. syfers is dit, ondanks die huidige swak vleispryse, nog ekonomies om Hugenootkalwers winsgewend te voer. Dit bewys vir die eerste keer waarom Hugenootkalwers so populêr is by voerkrale.

Goeie vordering word met die gene-poel gemaak deurdat baie nuwe bloedlyne as basisdiere  opgeneem en opgradeer word na hoër F-generasies. Visuele voorkoms is baie verbeter deur mnr. Janna Botha, ‘n Nasionale rasbeoordeelaar van 12 rasse.

7.  HUGENOOT VS ANDER RASSE – STANDAARDGROEITOETS(FASE C):

Onderstaande histogramme vergelyk onderskeie rasse met mekaar.(LW. Ander rasse se syfers is ontleen van 2002 statistieke en Hugenoot van 2003, aangesien dit nie gedurende 2002 getoets is nie.)

OPSOMMING: Aangesien  Voerkrale na bewering 80% van die RSA se rooivleis voorsien, is hierdie beslis die ras vir die huidige en die toekoms. Dit is ‘n ras waarin die voortreflike bouvorm van die Charolais, maar by dit die gehardheid van die Afrikaner deeglik vasgelê is. Na 44 jaar van seleksie, bestaan basterkrag nie meer nie. Syfers praat. Fase-C toetse is na ons mening die enigste prestasietoets waar appels met appels vergelyk kan word, aangesien ‘n homogene toets onder baie streng kontrole by verskeie sentra landswyd gedoen word.

 

Sperm Bank

Embryoplus

EMBRYO PLUS SPECIALIZES IN:

  • Embryo collection, transfer and freezing
  • Embryo splitting and sexing
  • Embryo exports and imports
  • Semen collection and freezing
  • Semen exports and imports
  • Approved team leaders
  • Quarantine of live animals for exports


To get more info contact This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or go to www.embryoplus.com

About the breed

This breed was bred from the Afrikaner and Charolais in a 40% to 60% relation. The breed was developed in 1961 by Dennis Solomon and the late Daan Laubscher in the tropical lowveld of the Limpopo province, close to Phalaborwa. In 1980 the breed became know as the Huguenot after the French Huguenots who emigrated to South Africa during 1688. There are currently 33 breeders and substantial interest from prospective breeders.
Breeders are spread across a wide ecological spectrum in South Africa, from the Free State through the cold Highveld and the steep mountains of the Waterberg, to the warm parts of the Bush and Lowveld.


All of these breeders praise the breed's adaptability to their various regions. The most outstanding characteristics of the foundation breeds have been captured in the Huguenot. This includes the Afrikaner's hardiness, great walking ability, short smooth coat, natural tick resistance, heat pigment, high quality red meat, great calving ease, good mothering instincts, longevity in combination with the Charolais's bigger conformation, sturdy constitution, good muscling, quick growth through all phases, good feed conversion ratio, high fertility, high libido among bulls and calm temperament.