Get Adobe Flash player

Home

About Us

In 1995, the Hugenoot breed was given full recognition by the South African Stud Book Association. On 22 April 1996, the Hugenoot Cattle breeders Club was established at Rivulet near Nelspruit. On 11 June 1998, the South Africa Hugenoot Cattle breeders Association was established with seven members. Currently there are thirty two breeders, and a lot of interest from potential new breeders.

p7040149

In 1995, was die Hugenoot ras volle erkenning gegee deur die Suid Afrikaanse Stoet Telers Assosiasie.
22 April 1996, is die Hugenoot Beestelersklub gestig te Rivulet naby Nelspruit.
11 Junie 1998, is die Hugenoot SA Beestelersgenootskap gestig met sewe lede. Huidiglik is daar 32 telers en gesonde belangstelling van potensiële nuwe telers.